Oznam

Oznam

Od stredy 18.11.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v strednej odbornej škole a odbornom učilišti.Zároveň bude obnovená prevádzka internátu. Žiadame všetkých rodičov a zamestnancov školy, aby pri nástupe mali podané elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak nemôžete podať vyhlásenie elektronickou formou použite

OZNAM

OZNAM

Od pondelka 26. októbra 2020 budú na mesiac zatvorené všetky školy na Slovensku s výnimkou prvého stupňa základných a špeciálnych základných škôl, materských škôl a jaslí. Na našej škole bude zatvorený 2. stupeň základnej a špeciálnej základnej školy, stredná škola,