Dotácia na stravu

<strong>Dotácia na stravu</strong>

„Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“   Vážení rodičia, od 01.07.2022 sa mení výška životného minima na neplnoleté zaopatrené a nezaopatrené dieťa, a to na sumu 107,03 €. Vzhľadom na uvedené od 01. 07. 2022, v prípade detí bez