Oznam

Oznam

Od 8.3.2021 bude naša škola otvorená v plnom režime – všetky organizačné zložky. Zároveň OTVÁRAME AJ INTERNÁT. Naďalej platí predkladanie Vyhlásenia o bezinfekčnosti spolu s platným negatívnym testom jedného zákonného zástupcu každých 7 dní. Opätovne odporúčame rodičom, v záujme ochrany

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Od stredy 9.12.2020 sa končí výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole vo všetkých organizačných zložkách z dôvodu šírenia nákazy COVID-19.Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa dištančného rozvrhu do 22.12.2020 Od 23.12.2020 do 10.1.2021 sú Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 11.1.2021 Naďalej sledujte