Oznámenie pre klientov CŠPP

Oznámenie pre klientov CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje svoju činnosť. CŠPP je uzatvorené od 16.3.2020. Sledujte ďalšie pokyny ústredného krízového štábu a MŠ SR. V prípade potreby 

Námety pre edukačné aktivity

Námety pre edukačné aktivity

Milí rodičia a žiaci, na rôznych webových portáloch v súčasnosti sú zdarma sprístupnené rôzne pracovné listy, úlohy, didaktické testy a edukačné aktivity.  www.ucimenadialku.sk www.skolskyportal.sk www.alfbook.sk http://planetavedomosti.iedu.sk/ https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html http://www.etest.sk/ https://www.taktik.sk/ako-ziskat-pristup-k-interaktivnym-pracovnym-zositom-zadarmo https://moj.kozmix.sk/   a zadajte AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu https://www.fenomenysveta.sk/prihlasit  AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu https://www.gramar.in/sk/?fbclid=IwAR2ZQiHwyuPH956TYyNvepnqLvSgDNOZOHxmesUmgmkP8gpFEdYZq-VwBZs   úlohy