Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás pre deti/žiakov/študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole priniesť 2. septembra 2020 vypísané tieto doklady: dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov, nové lekárske správy, dopravné (žiaci, ktorí dochádzajú do školy mimo Prešova), pri zmene preukazov ŤZP

Oznámenie pre klientov CŠPP

Oznámenie pre klientov CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pracuje vo svojich priestoroch, Hurbanistov 6, Prešov v nasledovnom režime: Každý pracovný deň v čase od 8.00- 13.00 hod. K dispozícii pre našich klientov, rodičov, učiteľov budú psychologičky, špeciálne pedagogičky (psychopedičky, surdopedičky, logopedička a sociálna pracovníčka). V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať aj :

Námety pre edukačné aktivity

Námety pre edukačné aktivity

Milí rodičia a žiaci, na rôznych webových portáloch v súčasnosti sú zdarma sprístupnené rôzne pracovné listy, úlohy, didaktické testy a edukačné aktivity.  www.ucimenadialku.sk www.skolskyportal.sk www.alfbook.sk http://planetavedomosti.iedu.sk/ https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html http://www.etest.sk/ https://www.taktik.sk/ako-ziskat-pristup-k-interaktivnym-pracovnym-zositom-zadarmo https://moj.kozmix.sk/   a zadajte AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu https://www.fenomenysveta.sk/prihlasit  AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu https://www.gramar.in/sk/?fbclid=IwAR2ZQiHwyuPH956TYyNvepnqLvSgDNOZOHxmesUmgmkP8gpFEdYZq-VwBZs   úlohy