DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Od stredy 9.12.2020 sa končí výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole vo všetkých organizačných zložkách z dôvodu šírenia nákazy COVID-19.Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie podľa dištančného rozvrhu do 22.12.2020 Od 23.12.2020 do 10.1.2021 sú Vianočné prázdniny. Vyučovanie začne 11.1.2021 Naďalej sledujte

Oznam

Oznam

Od stredy 18.11.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v strednej odbornej škole a odbornom učilišti.Zároveň bude obnovená prevádzka internátu. Žiadame všetkých rodičov a zamestnancov školy, aby pri nástupe mali podané elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak nemôžete podať vyhlásenie elektronickou formou použite

OZNAM

OZNAM

Od pondelka 26. októbra 2020 budú na mesiac zatvorené všetky školy na Slovensku s výnimkou prvého stupňa základných a špeciálnych základných škôl, materských škôl a jaslí. Na našej škole bude zatvorený 2. stupeň základnej a špeciálnej základnej školy, stredná škola,