Pozvánka na seminár „Čo je dobré urobiť pre to, aby bolo začlenenie dieťaťa do MŠ/ZŠ úspešné? Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?“

Pozvánka na seminár „Čo je dobré urobiť pre to, aby bolo začlenenie dieťaťa do MŠ/ZŠ úspešné? Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?“

Dovoľujeme si Vás informovať o informačnom seminári „Čo je dobré urobiť pre to, aby bolo začlenenie dieťaťa do MŠ/ZŠ úspešné? Ako vybrať MŠ/ZŠ pre dieťa so zdravotným znevýhodnením?“ s PaedDr. Martinou Rzymanovou, ktorý organizujeme v rámci národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané