OZNAM

OZNAM

Od pondelka 26. októbra 2020 budú na mesiac zatvorené všetky školy na Slovensku s výnimkou prvého stupňa základných a špeciálnych základných škôl, materských škôl a jaslí. Na našej škole bude zatvorený 2. stupeň základnej a špeciálnej základnej školy, stredná škola,

Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás pre deti/žiakov/študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole priniesť 2. septembra 2020 vypísané tieto doklady: dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov, nové lekárske správy, dopravné (žiaci, ktorí dochádzajú do školy mimo Prešova), pri zmene preukazov ŤZP