Od septembra 2022 sa realizuje projekt ERASMUS+: Umelecké vzdelávanie nepočujúcich“

viac info …

Od novembra 2022 sa realizuje projekt ERASMUS+: Partnership agreement for the implementation of the Project
„Deaf have vote“„Nepočujúci majú hlas“

viac info …

Od roku 2021 sa realizuje projekt ERASMUS+: Partnership agreement for the implementation of the Project „Innovative education tools“
„Inovatívne vzdelávacie nástroje“ zamerané na oblasť  Finančná gramotnosť

viac info …

Na ďalších projektom spolupracuje škola s OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí, ktoré pracuje na našej škole.

https://spojenaskola.info/obc-zdruzenie/

Naša škola sa zapojila v školskom roku 2014/2015 do realizácie národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

viac info…

Od marca 2014 škola realizuje projekt grafických systémov
v odbornom vzdelávaní a príprave
pod názvom

Hendikepovaní žiaci pre hendikepovaných občanov

esf  op_vzdelavanie

Naše CŠPP realizuje od júna 2013 projekt: „Skvalitnenie včasnej starostlivosti a poradenstva pre deti so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou.“ 

V októbri 2012 sa škola zapojila do národného projektu s názvom:

np.profesijny_a_karierovy_rast_ped_zam

Vo februári 2010 sa škola zapojila do národného projektu s názvom:

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

 esf  op_vzdelavanie

V roku 2009 sa škola zapojila do projektu ŠPÚ s názvom:

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích
jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov
na základných a stredných školách

esf  op_vzdelavanie

V roku 2009 prispela Nadácia Espérance na didaktické, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky
a PC pre stimulačné terapie v CŠPP

 nadacia_esperance

Na zariadenie pracoviska EEG Biofeedback prispeli:

konto_nadeje

 ing

 Logo_Hodina_Detom

V roku 2008 bol grantovým programom ING Šanca pre deti podporený projekt CŠPP
Učíme sa s radosťou

ing

V roku 2008 podporil Nadačný fond Slovak Telekom projekt
Komunikácia bez bariér

 logo_tcom

Naša škola je zapojená do projektu

logo_drklaun

V školskom roku 2006 – 2007 sa v rámci projektu SOCRATES COMENIUS 1.2 realizoval na SOU jazykový projekt

„LET´S COMMUNICATE IN EUROPE“

„KOMUNIKUJME V EURÓPE“

Pozrite si prezentácie v  slovenskom  alebo  anglickom  jazyku

Od roku 2001 je naša škola zapojená do projektu

 socrates

 

Naša škola je od roku 2001 zapojená do projektu

 logo_infovek