Spolupracujeme

 

Pri prijímaní detí do CŠPP spolupracujeme s klinickými logopédkami: Mgr. Dagmar Kobulská, Mgr. Eleonóra Malagová, Mgr. Gertrúda Oríšková

 

Spolupracujeme a sme členmi RVC Prešov

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov našej školy zabezpečuje

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov

 

Sme cvičnou školou pre
Pedagogickú a sociálnu akadémiu

 

Pri športových a kultúrnych podujatiach spolupracujeme s 
CVČ ABC Prešov

cvc 

Dlhodobé a krátkodobé praxe a exkurzie pripravujeme
v spolupráci s Pedagogickou fakultoru a Fakultou zdravotníctva
Prešovskej univerzity

 presov_univ

Ligou proti rakovine spolupracujeme pri organizovaní zbierky „Deň narcisov“

 logo-2

K obľúbeným mimoškolským aktivitám našich žiakov počas týždňa patria:

Hipoterapia pre žiakov ŠZŠ a pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v pondelok popoludní. foto

Canisterapia pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pod vedením pani Jany Hristovej a jej štvornohých priateľov foto

Účinná prevencia proti ochoreniam dýchacích ciest je pre našich žiakov návšteva soľnej jaskyne foto

Plávanie v malom školskom bazéne vo štvrtok na SŠ strojníckej pre mladších žiakov.

Návšteva knižnice Slniečko vo štvrtok.