Informácie pre školský rok 2023/2024
Všetky potrebné dokumenty na jednom mieste…
 
Materská škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica
Informovaný súhlas pre MŠ-NKS a SP
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Informácie k nástupu detí do materskej školy
Poplatky v materskej škole na školský rok 2023/2024
Plnomocenstvo na vyberanie dieťaťa v školskom roku 2023/2024
Základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica
Poučenie ZŠ-NKS
Poučenie ZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ
Špeciálna základná škola
Dopravné – návratka
Dotazník
Info k dopravnému – smernica
Poučenie ŠZŠ-NKS
Poučenie ŠZŠ-SP
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
SOŠ a OU
Dotazník
Súhlas s poskytovaním školskej psychologickej starostlivosti
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Školská jedáleň
Oznam školské stravovanie 2023_24
Zápisný lístok pre bežné stravovanie
Školský internát
Informačný list pre internát 2023-2024
Žiadosť o prijatie do Školského internátu 2023_24
Školský klub detí
Kritériá pre prijatie žiaka do školského klubu detí 2023_2024
Žiadosť o prijatie žiaka do školského klubu detí 2023_2024
Informačný list ŠKD na školský rok 2023_2024
Poplatky za ŠKD na školský rok 2023_2024
Splnomocnenie na výber žiaka z ŠKD
Odchody žiakov z ŠKD