Ikona

Kurz PJ - rodičia 2.54 MB 5 downloads

6.časť - tematický okruh: stretnutie, škola, ľudské telo, zdravie a choroba....
Ikona

Kurz PJ - rodičia 2.22 MB 6 downloads

5.časť - tematický okruh: ovocie a zelenina, bývanie, mesto, oblečenie. ...
Ikona

Kurz PJ - rodičia 2.17 MB 8 downloads

4.časť - tematický okruh: obdobia roka, režim dňa, slovesá, jedlá a nápoje. ...
Ikona

Kurz PJ - rodičia 2.07 MB 9 downloads

3.časť - tematický okruh: Číslovky, počítanie, čas a farby. ...
Ikona

Kurz PJ - rodičia 3.01 MB 11 downloads

2.časť - tematický okruh: Otázka a odpoveď ...
Ikona

Kurz PJ - rodičia 1.85 MB 19 downloads

1.časť - tematický okruh: Ľudia ...
Ikona

Kurz PJ - rodičia 1.37 MB 16 downloads

Prstová abeceda ...