Canisterapia v MŠ

Canisterapia v MŠ

Kanisterapiu bohato využívajú terapeuti ako metódu rehabilitácie zameranú na podporu psychosociálneho zdravia detí a dospelých  pri ktorej dochádza k nenásilnému vytvoreniu terapeutického vzťahu medzi psom klientom a psovodom. V dňoch 4, 6, 11, 13 a 18.10.2022  sa uskutočnilo stretnutie detí z jednotlivých tried  MŠ s certifikovanou