Karneval MŠ

Karneval MŠ

„Poďte všetci poďte k nám, máme tu karneval.“ Takými to slovami vítal Šašo naše deti z materskej školy do jedálne, kde sa 07.februára konala veľká zábava. Pani učiteľky pripravili krásnu výzdobu, program, masky, drobné občerstvenie a rôzne maškrty, ktoré si deti taktiež doniesli