Škola v prírode (MŠ)

Škola v prírode (MŠ)

ŠvP navštívilo  28 detí 6 pedagogických zamestnancov. Škola v prírode v materskej škole  je úžasným spôsobom, ako  deťom priblížiť prírodu a podporiť ich záujem o životné prostredie. Deti mali príležitosť objavovať prírodu priamo, čo  posilnilo ich zmysel pre pozorovanie, objavovanie

Štyri labky pomáhajú…

Štyri labky pomáhajú…

V mesiaci marci si deti z tried  MŠ opäť užili stretnutie so psíkom a kanisterapeutkou p. Jankou Hristovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním relaxačných terapií.  Stretnutie bolo obojstranne príjemné a užitočné, pretože poskytlo všetkým fyzický kontakt, psychickú pohodu, upokojujúce a liečivé účinky. Zblíženie so psíkom