Poďakovanie rodičom

Poďakovanie rodičom

Deti a pani učiteľky z triedy  MŠ – C  vyjadrujú poďakovanie rodičom Ondíkovým za zakúpenie veľkej stavebnicovej zostavy – GIANT  POLYDRON z firmy STIEFEL EUROCART s.r.o.  na hru a všestranný rozvoj detí.                                                                         Veľmi si to vážime a ďakujeme Vám.