Výlet v ZOO

Výlet v ZOO

Dňa 20.06.2023 sme s deťmi materskej školy navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi. Prezreli sme si jednotlivé pavilóny ZOO, ku ktorým patrí Pavilón šeliem, Pavilón opíc, Vodné vtáctvo, Exotické vtáctvo a Pavilón aquaterra. Po prezretí pavilónov sa deti v parku posilnili občerstvením a následne

Deň matiek – MŠ

Deň matiek – MŠ

Tradične druhá májová nedeľa patrí mamičkám. Tento sviatok – Deň matiek sme oslávili 15 mája.  Deti z jednotlivých tried srdečne privítali mamky, oteckov i starých rodičov  a prezentovali sa pripraveným programom. Prednášali básne, spievali piesne a tancovali. Po vystúpení prekvapili rodičov vlastnoručne

Projekt Kozmo…

Projekt Kozmo…

Zaskočí Vás pri každodennej práci situácia, kedy sa dieťa, ktoré poznáme, správa neprimerane alebo agresívne? Ohrozuje iné deti alebo seba? Neakceptuje nás? Pozornosť si vydobíja neadekvátnym, až agresívnym správaním? … Takýchto situácií je v našej každodennej práci s deťmi určite veľa.

Canisterapia v MŠ

Canisterapia v MŠ

O blahodárnych účinkoch canisterapie na psychiku aj fyzično detí sme sa mohli presvedčiť pri opätovnej návšteve  canisterapeutky Janky Hristovej a jej psíkov. Deti boli zvedavé, čo si pre nich tentokrát teta Janka so psíkom pripravila. V hre aj aktivitách si deti  precvičili