24.apríla 2024 v stredu sa uskutočnila krajská prehliadka v prednese poézie a prózy „GAŇOV PREŠOV“. Organizátorom bola Spojená škola Matice slovenskej v Prešove. Našu školu reprezentoval žiak ŠZS Stanislav Alžo pod vedením p. Jany Královej. Súťaž bola pre nás odborným prínosom a krásnym emocionálnym zážitkom z umiestnenia sa na 2. mieste v prednese poézie.

Krajská prehliadka v prednese poézie a prózy „GAŇOV PREŠOV“