Ikona

Kritériá prijímacieho konania na strednú školu pre školský rok 2021_2022 261.03 KB 42 downloads

Kritériá prijímacieho konania na strednú školu pre školský rok 2021_2022 ...
Ikona

Príloha 6 - Prehlásenie zákonného zástupcu v MŠ 96.50 KB 164 downloads

Príloha 6_ Prehlásenie zákonného zástupcu v MŠ ...
Ikona

Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu v ZŠ, ŠZŠ 92.20 KB 309 downloads

Príloha 2_ Vyhlásenie zákonného zástupcu v ZŠ, ŠZŠ ...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 366 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS 16.64 KB 1263 downloads

zoznam pomôcok pre prípravný ročník ZŠ NKS ...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 277 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Ikona

Máme dieťa s poruchou sluchu - kniha 0.07 KB 79 downloads

Z pripojeného linku si  stiahnite unikátnu knihu, ktorá pomáha rodičom vychovávať...
Ikona

Atraktívny študijný odbor grafik digitálnych médií na našej škole 82.60 KB 170 downloads

Diagram znázorňuje odborné predmety a problematiky, ktorým sa venuje pozornosť...