Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Regionálny úrad školskej správy v Prešove

vyhlasujú XXIII. ročník

celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl

Organizátor:

– Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Duklianska 2, Prešov

Podmienky:

– Práce môžu byť ľubovoľného námetu, formátu A4, A3, A2 a ľubovoľných techník.
– Výtvarné práce budú hodnotené v kategóriách:
1. kategória: 2-4 ročné deti;
2. kategória: 5-6 ročné deti;

– Práca musí byť na zadnej strane označená menom a priezviskom autora, jeho
vek, názov práce, technika, adresa školy, meno pedagóga a e-mail.
– Ku každej práci je potrebné priložiť štítok s rozmermi 10x5cm s tými istými
údajmi ako na zadnej strane výtvarnej práce.
– Výtvarné práce ostávajú po prevzatí u organizátora.
– Výtvarné práce prosíme zaslať do 23. mája 2024 na adresu:

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna

Duklianska 2
08001 Prešov

– Autori 50-tich ocenených prác budú pozvaní na slávnostné otvorenie výstavy, vyhodnotenie a odovzdávanie cien dňa 19.6.2024 v priestoroch M-Arény na Šváboch, kde bude výstava následne sprístupnená v nasledujúcich dňoch vo vymedzených
hodinách.
– Všetky informácie o ocenených prácach a časoch výstavy po vyhodnotení nájdete na

www.svetokolonas.spojeanaskola.info

Kontaktné osoby:
Mgr. Jana Lišková, 051/7711360, liskovajanka42@gmail.com
Mgr. Gabriela Timková, 051/32 26 911 , gabriela.timkova@russ-po.sk

23. SVET OKOLO NÁS 2024