Regionálny úrad školskej správy v Prešove ocenil na slávnosti vo Svidníku dňa 12. apríla 2024 učiteľov pri príležitosti „Dňa učiteľov“.

Tešíme sa, že medzi ocenenými pedagogickými pracovníkmi Prešovského kraja boli aj pracovníci našej školy, Mgr. Iveta Hambaleková a bývalý riaditeľ Mgr. Peter Borovský.

Foto z udalosti: TU

Ocenili našich učiteľov