Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2019/2020 55.44 KB 17 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Etický kódex učiteľa 63.90 KB 29 downloads

Etický kódex učiteľa ...
Ikona

Kolektívna zmluva na rok 2020 637.38 KB 45 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2020, platné od 31.1.2020 ...
Ikona

Individuálny výchovno-vzdelávací plán 17.12 KB 232 downloads

Individuálny výchovno-vzdelávací plán - vzor ...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 315 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Vzor rekreačného poukazu 314.23 KB 145 downloads

...
Ikona

Rerkreačný poukaz - Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu 290.32 KB 117 downloads

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu ...
Ikona

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 376.89 KB 127 downloads

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 ...
Ikona

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO 634.98 KB 112 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 254 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...