Pre učiteľov

Ikona

Kolektívna zmluva na rok 2020 637.38 KB 11 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2020, platné od 31.1.2020 ...
Ikona

Individuálny výchovno-vzdelávací plán 17.12 KB 205 downloads

Individuálny výchovno-vzdelávací plán - vzor ...
Ikona

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 57.69 KB 173 downloads

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...
Ikona

Vzor rekreačného poukazu 314.23 KB 101 downloads

...
Ikona

Rerkreačný poukaz - Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu 290.32 KB 82 downloads

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu ...
Ikona

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 376.89 KB 101 downloads

Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2019 a 2020 ...
Ikona

Kolektívna zmluva 2019 a 2020 - SSPŠI PO 634.98 KB 96 downloads

Kolektívna zmluva na rok 2019, 2020 uzatvorená dňa 31. januára 2019 medzi...
Ikona

Školský poriadok pre ZŠ, SŠ, ŠKD a ŠI 597.14 KB 203 downloads

Školský poriadok, ktorý je platný pre ZŠ, SOŠ a ich zložky ŠKD a školský...
Ikona

Školský poriadok materskej školy 127.68 KB 462 downloads

...