Združenie rodičov pri Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša

Duklianska 2, 080 76 Prešov

Združenie rodičov je spolok rodičov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli spolupracovať s vedením školy a jej učiteľmi pri výchove a vzdelávaní žiakov, poskytovať škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc. Svoju činnosť budeme riadiť podľa stanov schválených na stretnutí rodičov tejto školy dňa 15.1.2014.

Čo je naším záujmom?

 Podporovať naše deti, vytvárať im prostredie, v ktorom sa budú radi učiť, príjemne cítiť a viac tešiť do peknej a kvalitnej školy.

Prečo má pre rodičov zmysel viac spolupracovať so školou?

 môžeme ovplyvniť aká je škola, v ktorej naše dieťa trávi väčšinu času

  • môžeme nájsť so školou spoločnú reč v tom, ako pôsobiť na deti
  • my poznáme svoje deti najlepšie a môžeme učiteľom pomôcť

Prečo má pre školu zmysel viac spolupracovať s rodičmi?

 ak budú rodičia a škola spojenci, odrazí sa to aj na vzťahu detí ku škole

  • ak rodičia budú školu viac vnímať ako svoju, budú ju viac podporovať
  • rodičia môžu pre školu veľa urobiť, od pomoci drobných opráv až po sponzorské dary rodičov a priateľov školy

        1. na číslo účtu SK16 7500 0000 0040 2768 7787

        2. darovaním 2% z daní List rodičom        Vyhlasenie2024 pre ZR

Milí rodičia, chceme Vás pozvať, aktívne sa zúčastňovať na spoluvytváraní našej školy pre naše deti. Ak máte dobré nápady, ako pomôcť, radi by ste zorganizovali nejaké podujatie pre deti, či celé rodiny, alebo máte nezodpovedané „rodičovsko – školské“ otázky, ozvite sa kontaktným osobám na mailovú adresu zdruzenierodicovd2@gmail.com  alebo osobne.

Do orgánov združenia boli zvolení:

predsedníčka Ing. Daniela Kizeková

hospodár PhDr. Judita Čechová

predseda revíznej komisie Ľudmila Hajašová

člen revíznej komisie Mgr. Mária Špiková

člen revíznej komisie Katarína Novotná

 

Tešíme sa na spoluprácu a veríme v ešte spokojnejší život našich detí na tejto škole.

Stanovy ZRPS