Naše projekty

 

Naša škola je od roku 2001 zapojená do projektu

 logo_infovek

Od roku 2001 je naša škola zapojená do projektu

 socrates hlavicka

V školskom roku 2006 – 2007 sa v rámci projektu RATES COMENIUS 1.2 realizoval na SOU jazykový projekt

„LET´S COMMUNICATE IN EUROPE“

„KOMUNIKUJME V EURÓPE“

Pozrite si prezentácie v  slovenskom  alebo  anglickom  jazyku

 

Naša škola je zapojená do teleprojektu

 virgal

Naša škola je zapojená do projektu

 logo_drklaun

V roku 2008 podporil Nadačný fond Slovak Telekom projekt
Komunikácia bez bariér

 logo-t-com

V roku 2008 bol grantovým programom ING Šanca pre deti podporený projekt CŠPP
Učíme sa s radosťou

 ing

Na zariadenie pracoviska EEG Biofeedback prispeli:

 konto_nadeje

ing

Logo_Hodina_Detom

V roku 2009 prispela Nadácia Espérance na didaktické, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky
a PC pre stimulačné terapie v CŠPP

 nadacia_esperance

V roku 2009 sa škola zapojila do projektu ŠPÚ s názvom:

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích
jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov
na základných a stredných školách

esfop_vzdelavanie

Vo februári 2010 sa škola zapojila do národného projektu s názvom:

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania

 esfop_vzdelavanie

V októbri 2012 sa škola zapojila do národného projektu s názvom:

Projekt