S radosťou oznamujeme, že sa náš žiak so ŠZŠ, Stanislav Alžo, pod vedením pani Jany Královej a pani
Mgr. Márie Niny Slávikovej Klimekovej, zúčastnil už druhýkrát na prehliadke s názvom „Integrácia s
gráciou“, ktorá sa konala 16. apríla 2024 v Mestskom kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou.
Táto prehliadka bola pre nás veľkou výzvou, ale zároveň aj skvelou príležitosťou na tvorivú inšpiráciu.
Veľmi si ceníme pozvanie pani riaditeľky Mgr. Renáty Kopčekovej a ďakujeme za možnosť
reprezentovať našu školu na tomto podujatí.

VIDEO:

Spracovala dňa 17.04.2024 Mgr. Mária nina Sláviková Klimek

Integrácia s gráciou