Organizačné zložky školy

  • Základná škola s materskou školou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Základná škola s materskou školou Pavla Sabadoša pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Špeciálna základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Stredná odborná škola polytechnická pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Duklianska 2, Prešov
  • Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne, Duklianska 2, Prešov

Súčasti školy

  • Školský internát, Duklianska 2, Prešov
  • Školská jedáleň, Duklianska 2, Prešov