Dni Muzikoterapie

Dni Muzikoterapie

Od 1. júna do 15. júna 2021 sa na našej škole uskutočnila akcia „Dni muzikoterapie“. V priebehu dvoch týždňov sa žiaci z výchovných skupín NKS a ŠZŠ zúčastnili pasívnej muzikoterapie.             Muzikoterapia patrí medzi najbezpečnejšie a zároveň najzábavnejšie terapie. V jej priebehu deti