Tematická exkurzia a sprievodný workshop v Krajskej galérii v Prešove

Tematická exkurzia a sprievodný workshop v Krajskej galérii v Prešove

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa internátni žiaci zúčastnili  dňa 1.6.2023 tematickej exkurzie a sprievodného workshopu v Krajskej galérii v Prešove. Počas exkurzie si pozreli najnovšie výstavy prác #grafein.sk.cz a Alexander Eckerdt: Na konci veľkej modrej cesty. V rámci workshopu zameraného na grafiku si vytvorili

Deň matiek – MŠ

Deň matiek – MŠ

Tradične druhá májová nedeľa patrí mamičkám. Tento sviatok – Deň matiek sme oslávili 15 mája.  Deti z jednotlivých tried srdečne privítali mamky, oteckov i starých rodičov  a prezentovali sa pripraveným programom. Prednášali básne, spievali piesne a tancovali. Po vystúpení prekvapili rodičov vlastnoručne

Projekt Kozmo…

Projekt Kozmo…

Zaskočí Vás pri každodennej práci situácia, kedy sa dieťa, ktoré poznáme, správa neprimerane alebo agresívne? Ohrozuje iné deti alebo seba? Neakceptuje nás? Pozornosť si vydobíja neadekvátnym, až agresívnym správaním? … Takýchto situácií je v našej každodennej práci s deťmi určite veľa.