Od spoločnosti T- Systems sme vďačne prijali dar vo forme nábytku. Boli to stoly (60 ks) a kolieskové stoličky pre učiteľov (30 ks), poličkové skrinky a zamykacie zásuvkové kontajnery (60 ks). Ako doplnky do tried sme dostali aj 16 ks skladacích stoličiek., 10skríň, dve skrinkové zostavy pre 4 ľudí a 5 skrinkových zostáv pre 10 ľudí, 12 vešiakov a trojramenné sedenie. Nášmu darcovi sa chceme poďakovať a tešíme sa na prípadnú ďalšiu spoluprácu.

Foto: https://photos.app.goo.gl/KmRaZFRnTMXiKnLe8

Nové vybavenie našich tried