Canisterapia v MŠ

Canisterapia v MŠ

O blahodárnych účinkoch canisterapie na psychiku aj fyzično detí sme sa mohli presvedčiť pri opätovnej návšteve  canisterapeutky Janky Hristovej a jej psíkov. Deti boli zvedavé, čo si pre nich tentokrát teta Janka so psíkom pripravila. V hre aj aktivitách si deti  precvičili

Integrácia s gráciou

Integrácia s gráciou

Pod týmto názvom sa dňa 30.3.2023 uskutočnila Prehliadka dramatickej tvorivosti deti,  mládeže a dospelých s mentálnym a iným zdravotným znevýhodnením. Organizátorom prehliadky bola Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. Našu školu reprezentoval žiak ŠZŠ Stanko Alžo z triedy A 2. Podujatie bolo pre nás