Logopedické pomôcky

Logopedické pomôcky

Pre dieťa nie je nič prirodzenejšie než hra, práve takouto formou pracujeme aj my počas hodín ILI – logopédie. Využívame najnovšie logopedické a edukačné pomôcky, ktoré odporúča aj Slovenská asociácia logopédov. Pomôcky veľmi efektívne ponúkajú variabilitu úloh tak, aby hravou

Spoločnosť AfB

Spoločnosť AfB

Naši žiaci 6. ročníka dostali do svojej výbavy na vzdelávanie notebooky  cez spoločnosť AfB.  Spoločnosť AfB je najväčším európskym sociálnym podnikom v oblasti zhodnocovania použitého IT hardvéru. Zameriavajú sa na repasovanie a predaj výpočtovej techniky a zamestnávanie ľudí so zdravotným

Maják nádeje

Maják nádeje

Naša škola sa zúčastnila charitatívnej kampani Maják nádeje. Bol to projekt, kt. sa venoval pomoci mamičkám v núdzi. Predávali sme výrobky OZ a s utŕženými peniazmi sme podporili združenie Maják nádeje. Združenie nám za našu činnosť poslalo ďakovný list.

ZO ZUČKY VÍŤAZNE !

ZO ZUČKY VÍŤAZNE !

Od 3.5. do 6.5.2024 sme  sa v Bratislave zúčastnili jubilejného 30..ročníka Festivalu záujmovo -umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste a Nadácia Vlada