Tridsiaty prvý máj bol pre všetky deti našej školy výnimočným dňom. Spoločne sme oslávili Medzinárodný deň detí, ktorý sa na Slovensku oslavuje od roku 1952. Na úvod sa nám prihovoril riaditeľ školy a spolu sme si zaspievali skvelú hymnu našej školy. Perfektná nálada nás sprevádzala počas celého dňa, prialo nám počasie a pre deti bol pripravený bohatý program. Deti sa mohli zabaviť pri zhadzovaní kolkov, lovení fliaš udicou, triafaní loptou do obruče koša, či streľbou z luku a jazdou na bicykli, alebo sa mohli premeniť na obľúbené zvieratko či rozprávkovú bytosť trblietavými farbami na tvár. Prítomnosť hasičov a aktivita spojená so striekaním vody do dopravných kužeľov, rozžiarila detské očká a vari najviac radosti zažili na dvoch skákacích hradoch. A na záver sladkou bodkou bola cukrová vata.
Deti nie sú samozrejmosťou, sú veľkým DAROM. Majú v sebe potrebu byť milované a nikdy z toho nevyrastú, úžasnú schopnosť žasnúť a tešiť sa maličkosti. Učme sa od nich nefalšovanej radosti, úprimnosti a jednoduchosti. Buďte aj my ako deti – úprimní, nadšení, šťastní a nebojme sa snívať…
Ďakujeme všetkým sponzorom, zamestnancom školy a rodičom, ktorí pomohli pri organizovaní tohto krásneho dňa. Nikdy nešetrime láskou, pozornosťou, úsmevom, máme tú moc dať deťom do života jeden veľký dar – ŠŤASTNÉ SPOMIENKY.

MDD 2024 / Google Photos

Medzinárodný deň detí v našej škole
Tagy: