Riaditeľ školy:

Mgr. Dušan Švoňava

Zástupcovia riaditeľa školy:

PaedDr. Daniela Sabová – zodpovedná za zložku:

ZŠ pre žiakov s NKS internátna

Mgr. Jana Lišková  – zodpovedná za zložky:

MŠ Pavla Sabadoša pre žiakov so SP internátna

MŠ pre žiakov s NKS internátna

Školský klub detí pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej

Mgr. Patrícia Maňáková Gálóczyová – zodpovedná za zložky:

ZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov so SP internátna

ŠZŠ pre žiakov so SP internátna

ŠZŠ pre žiakov s NKS internátna

SOŠ polytechnická pre žiakov so SP

OU pre žiakov so SP internátne

Školský internát

Mgr. Dušan Cuker – zodpovedný za technicko-hospodársku činnosť SŠPSI v zložkách:

MŠ, ZŠ, SOŠ, OU, ŠZŠ, Školský internát, Školská jedáleň