Riaditeľ školy:
Mgr. Peter Borovský

 

Zástupkyne riaditeľa školy:
PaedDr. Zuzana Fabišíková  – zodpovedná za zložky:

  • MŠ pre žiakov so SP internátna
  • MŠ pre žiakov s NKS internátna
  • ŠZŠ pre žiakov s NKS internátna
  • Školský klub detí

PaedDr. Daniela Sabová – zodpovedná za zložku:

  • ZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov s NKS internátna

Mgr. Iveta Pavlovská – zodpovedná za zložky:

  • ZŠ Pavla Sabadoša pre žiakov so SP internátna
  • ŠZŠ pre žiakov SP internátna
  • SOŠ polytechnická pre žiakov so SP
  • OU pre žiakov so SP internátne
  • Školský internát