ZO ZUČKY VÍŤAZNE !

ZO ZUČKY VÍŤAZNE !

Od 3.5. do 6.5.2024 sme  sa v Bratislave zúčastnili jubilejného 30..ročníka Festivalu záujmovo -umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste a Nadácia Vlada