29. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2023)

29. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2023)

Od 4.-7. mája 2023 sa naši  žiaci zúčastnili v Bratislave 29.ročníka Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Nadácia Vlada Kulíška „Počuť srdcom“. Tieto štyri dni  si naše deti  užívali v atmosfére nadšenia, radosti, zábavy a hlavne duchu priateľstva. Výsledok 

Sponzorský dar

Sponzorský dar

V pondelok 23. januára 2023 darovalo občianske združenie DeafStudio našej škole interaktívnu stavebnicu LEGO Boost a Apple iPad. Chceli by sme sa im veľmi pekne poďakovať za ústretovosť a ochotu pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese – edukačnej robotike. DeafStudio má skúsenosti