Rada školy
pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove
 1. Mgr. Mikuláš Kapitančík(zástupca pedagogických zamestnancov, Predseda Rady školy )
 2. Mgr. Martina Štúrová(zástupca nepedagogických zamestnancov)
 3. Marcel Wielek(zástupca pedagogických zamestnancov)

 

 1. Ľudmila Longauerová (zástupca zriaďovateľa)
 2. Ing. Mgr. Mária Pirkovská (zástupca zriaďovateľa)
 3. Ing. Anna Koščová (zástupca zriaďovateľa)
 4. Mgr. Marta Iličková (zástupca zriaďovateľa)

 

 1. Ing. Alexander Ernst PhD.(zástupca rodičov)
 2. Ing. Mariana Mikulová (zástupca rodičov)
 3. Ing. Jarmila Vasková (zástupca rodičov)

 

 1. Marián Kokoruďa(zástupca študentov)