Rada školy

pri Spojenej škole Pavla Sabadoša internátnej v Prešove

 1. Mgr. Patrícia Maňáková Gálóczyová (zástupca pedagogických zamestnancov, Predseda Rady školy )

 

 1. Mgr. Martina Štúrová (zástupca nepedagogických zamestnancov)
 2. Marcel Wielek (zástupca pedagogických zamestnancov)
 1. Ing. Ján Baláž (zástupca zriaďovateľa)
 2. Mgr.Mária Halecká (zástupca zriaďovateľa)                       .
 3. Mgr. Miroslava Mňahončaková (zástupca zriaďovateľa)
 4. Mgr. Mária Smetanková (zástupca zriaďovateľa)      

 

 1. Radomír Kizek (zástupca rodičov)
 2. Jana Koščová- Fedáková (zástupca rodičov)       
 3. Mária Špiková (zástupca rodičov)
 4. Slavomír Krafčák (zástupca žiakov)

 

Zápisnice:https://spojenaskola.info/download-category/zapisnice-rady-skoly/