CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE

Elokované pracovisko, Hurbanistov 3246/6, Prešov, ako súčasť Centrum poradenstva a prevencie , Levočská 7, Prešov

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo nás navštívte osobne, radi vám poradíme, dohodneme stretnutie.

Na vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať!

Kontakt na elokované pracovisko CPaP:

Hurbanistov 6, Prešov 080 01  /ulička medzi hotelom Dukla a parkoviskom pri fare Evanjelickej cirkvi a.v./

Telefónne číslo:
+421 51 77 25 129

Email:elokovane@cpppap-presov.sk

Osobné stretnutia:Pondelok – Piatok: 7:30 – 14:00

Viac informácii o CPaP je na https://cpppap-presov.webnode.sk/

Všetky potrebné tlačivá na vyšetrenia klientov a pre školy, elokovaného pracoviska Hurbanistov 6 v Prešove, nájdete na tejto stránke https://cpppap-presov.webnode.sk/tlaciva2/