Sponzorský dar

Sponzorský dar

V pondelok 23. januára 2023 darovalo občianske združenie DeafStudio našej škole interaktívnu stavebnicu LEGO Boost a Apple iPad. Chceli by sme sa im veľmi pekne poďakovať za ústretovosť a ochotu pomôcť vo výchovno-vzdelávacom procese – edukačnej robotike. DeafStudio má skúsenosti