Škola v prírode 2024

Škola v prírode 2024

V mesiaci jún sme absolvovali pobyt v škole v prírode vo Floriho chate, v nádhernom lesnom prostredí, v lokalite Mníchovský potok, okres Bardejov. Spolu so žiakmi sme naplno využívali možnosti, ktoré nám areál školy v prírode ponúkal. Deti si mohli

Včelár Michal

Včelár Michal

Dňa 28.mája 2024 v utorok do našej školy zavítal včelár Michal ktorý nám pripravil pestrý program plný zaujímavých informácií zo života včiel a prírody. Žiakom  pútavo porozprával ako vyzerá život včely medonosnej, kto je včelia kráľovná, trúd a robotnica. Priniesol nám

Logopedické pomôcky

Logopedické pomôcky

Pre dieťa nie je nič prirodzenejšie než hra, práve takouto formou pracujeme aj my počas hodín ILI – logopédie. Využívame najnovšie logopedické a edukačné pomôcky, ktoré odporúča aj Slovenská asociácia logopédov. Pomôcky veľmi efektívne ponúkajú variabilitu úloh tak, aby hravou

ZO ZUČKY VÍŤAZNE !

ZO ZUČKY VÍŤAZNE !

Od 3.5. do 6.5.2024 sme  sa v Bratislave zúčastnili jubilejného 30..ročníka Festivalu záujmovo -umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím, ktorý organizovala Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna na Drotárskej ceste a Nadácia Vlada