Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 3.mája 2021)

V pondelok 3.5.2021 je potrebné, aby zákonný zástupca predložil Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 3.5.2021. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá vyhlásenie znovu.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_žiak a zákonný zástupca_platné od 3.5.2021

Vyhlásenie o bezinfekčnosti_plnoletý žiak_platné od 3.5.2021

Elektronická prihláška

Od 1. mája do 31. mája 2021 bude otvorené prihlasovanie žiakov do MŠ a ZŠ prostredníctvom elektronickej prihlášky. Prihlášku môžu podávať len rodičia, ktorých deti majú vykonanú kompletnú diagnostiku v CŠPP (špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie). Správy z týchto vyšetrení je potrebné následne doručiť do školy.

Aktuálne oznamy:

Výtvarná súťaž – ,,Les očami detí“

Výtvarná súťaž – ,,Les očami detí“

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Apríl ako mesiac lesov si pripomíname každoročne už od roku 1952. Pozitívne vplýva na zdravie ...

Ku Dňu matiek

Ku Dňu matiek

Dňa 09. 05. 2021 sme si s úctou a láskou pripomenuli Deň matiek. V ŠKD našej školy sme v priebehucelého týždňa pre naše drahé mamičky ...

Jarná výzdoba v našej škole

Aj keď sa tento rok jar hlási len nesmelo, pod vedením našich učiteľov a vychovávateľov sme vyzdobili chodby školy motívmi jari, mesiaca lesov, Dňa ...

Nové periodiká v školskej knižnici

Nové periodiká v školskej knižnici

Od apríla sú v ponuke školskej knižnice tieto periodiká: Adamko, Bridge (angl.), Historická Revue, Literárny týždenník, Predškolská výchova,. ...

Oznam pre  rodičov a žiakov

Oznam pre rodičov a žiakov

V pondelok 3.5.2021 je potrebné, aby zákonný zástupca predložil Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 3.5.2021. Pri prerušení školskej dochádzky na ...

Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

Rodičia žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ, plnoletí žiaci aj zamestnanci školy naďalej predkladajú Čestné vyhlásenie o bezinfečnosti bez predkladania testu na. ...

Apríl, mesiac lesov

Apríl, mesiac lesov

Pri príležitosti mesiaca lesov sme v ŠZŠ usporiadali malé sútaže a kvízy s tematikou lesov. Vonku sme skúšali rozlíšiť stromy. Pomohli sme si aj ...

Deň Zeme v ŠKD

Deň Zeme v ŠKD

Deň zeme, ktorý je každoročne celosvetovo vyhlásený na 22. apríl sme si pripomenuli aj nanašej škole tak, ako každý školský rok. V ŠKD sme ...

Upracme si najprv svoje okolie, naša Zem to potrebuje

Upracme si najprv svoje okolie, naša Zem to potrebuje

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si v ŠZŠ najprv čosi o Dni Zeme povedali a nakreslili sme, ako by mohla vyzerať naša čistá Zem. Potom sme sa vybrali ...

Prihlášky do MŠ a ZŠ

Prihlášky do MŠ a ZŠ

Od 1. mája do 31. mája 2021 bude otvorené prihlasovanie žiakov do MŠ a ZŠ prostredníctvom elektronickej prihlášky. Prihlášku môžu podávať len rodi, ...

Testovanie našich žiakov kloktaním (SARS Cov – 19)

Testovanie našich žiakov kloktaním (SARS Cov – 19)

Na našej škole sa dnes začalo testovanie žiakov na prítomnosť korona vírusu pomocou kloktania. ...

Oznam

Oznam

Vážení rodičia, testovanie žiakov kloktacími testami v škole je v štádiu riešenia.Testovanie pre nástup do školy na budúci týždeň aj po veľkonočných ...

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

V zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU