Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Aktuálne oznamy:

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás krúžky s rôznym zameraním a hlavne s množstvom zábavy. Niektoré poznáte už z minulých, ...

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

Organizácia výchovy a vzdelávania na škole Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri (3) po ...

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (skrátene ETM).        ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy ...

Organizačné pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021 – 2.9.2020

Organizačné pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021 – 2.9.2020

  Žiaci ZŠ NKS 1-9 r. prichádzajú do školy do 8:00 hod. hlavným vchodom a odchádzajú do tried. Vykoná sa im dezinfekcia rúk a meranie teploty. Rodi ...

Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás pre deti/žiakov/študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole priniesť 2. septembra 2020 vypísané tieto doklady: ...

Oznámenie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Oznámenie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, situácia s COVID-19 pretrváva a týka sa to aj Vás, Vašich detí a našej školy. Z toho dôvodu sa menia určité zabehané stereotypy a  ...

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, ZÁPISNÉ LÍSTKY NA STRAVU doručiť vedúcej školskej jedálne alebo na sekretariát školy do 25. augusta 2020 !!!– vzhľadom na to, ...

Rozlúčka deviatakov

Rozlúčka deviatakov

Naši deviataci sa v deň odovzdávania vysvedčení (30.6.) lúčili so školou, so svojimi vychovávateľmi a učiteľmi. Vysvedčenie a darčeky, ktoré ...

Dňa 18.2.2020 sa konala akcia v MŠ NKS a SP – KARNEVAL

Dňa 18.2.2020 sa konala akcia v MŠ NKS a SP – KARNEVAL

Obsah akcie: Deti a učiteľky z MŠ NKS a SP sa v karnevalových maskách stretli v malej jedálni našej školy. Deti privítal šašo ( uč. M. Samseliová a ...

Organizácia vyučovania 30. júna 2020

Organizácia vyučovania 30. júna 2020

Prevádzka MŠ a ŠKD do 16,00 h. Vydávanie vysvedčení triednym učiteľom o 9,00 h. v triede. Výdaj obedov: MŠ, prípravný a 1. ročník o 10,00 h. 2.– 4. ...

Oznámenie o počte voľných miest

Oznámenie o počte voľných miest

Počet obsadených a voľných miest po 1. kole prijímacieho konania   Riaditeľstvo školy oznamuje stav obsadených a voľných miest po 1. kole prij ...

Informácie k ISIC preukazom – “Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021.”

Informácie k ISIC preukazom – “Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021.”

Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si vám zaslať informácie o predĺžení platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta ISIC/EURO<26 pre ...

Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP

Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP

Prevádzkový poriadok CŠPP – PDF dokument Bezpečnostné pokyny pre klientov navštevujúcich CŠPP Vážení klienti, vzhľadom k aktuálnej situácii, ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU