Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Aktuálne oznamy:

Deaflympijské dni 2019 – M-SR nepočujúcich v st.tenise a v atletike

Deaflympijské dni 2019 – M-SR nepočujúcich v st.tenise a v atletike

V dňoch 8. – 11.10.2019 sa 5 žiakov našej školy zúčastnilo Deaflympijské dni 2019 v Bratislave – v dvoch súťažiach : Majstrovstvá Slovenska ...

Cyklistická súťaž BESIP 2019 vo Valašskom Meziříčí (CZ)

Cyklistická súťaž BESIP 2019 vo Valašskom Meziříčí (CZ)

V dňoch 26. a 27. septembra 2019 zorganizovala naša družobná škola vo Valašskom Meziříčí cyklistickú súťaž, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. ...

Plody zeme

Plody zeme

V priestoroch našej školy sme spolu zo žiakmi otvorili ďalší ročník výstavy Plody zeme. Výstava ovocia a zeleniny z našich záhrad bola umiestnená vo ...

Pokračujeme v projekte „Zeleninkové šialenstvo“

Pokračujeme v projekte „Zeleninkové šialenstvo“

Každú stredu sa deti z triedy MŠ – C stretávajú v malej jedálni školy, aby sa zasvätili do tajomstiev kuchárskeho remesla, spoznávania jednotlivých ...

Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb členov do Rady školy za pedagogických zamestnancov, ktoré sa konali dňa 1.októbra 2019 Poradie: Marcel Wielek Mgr. Patrícia Maňaková ...

Vyhrali sme projekt

Vyhrali sme projekt

Náš projekt  „Komunikujeme a žijeme bez bariér“ zapojeného do 6.edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco  vyhral v ...

Rodičovská rada

Rodičovská rada

Milí rodičia. Srdečne Vás pozývame na rodičovskú radu (stretnutie triednych dôverníkov) dňa 8.10.2019 o 16.00 hod.v zborovni školy. Tešíme sa na Va ...

Deň s kochleárnymi implantátmi a načúvacími aparátmi

Deň s kochleárnymi implantátmi a načúvacími aparátmi

Milí rodičia, milé kolegyne a kolegovia, ktorí pracujete s rodinami s deťmi s poruchou sluchu. Ak sa chcete dozvedieť viac o kochleárnych implant ...

Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy

1.10. (utorok) 2019 Pedagogickí zamestnanci 9.45 – 12.00 hod. zborovňa školy Nepedagogickí zamestnanci 9.45 – 12.00 hod. zborovňa školy ...

Projekt – Zeleninkové šialenstvo

Projekt – Zeleninkové šialenstvo

Deti. materskej školy v triede – C sa od septembra 2019 úspešne zapojili do projektu „Zeleninkové šialenstvo“. Ide o preventívny ...

Oznam o krúžkoch

Oznam o krúžkoch

Vážení rodičia, v prílohe si môžete prezrieť ponuku krúžkov, ktoré budú realizované na našej škole. Na vybraný krúžok odovzdáte Vzdelávací poukaz, ...

Rodičovské združenie – členský príspevok

Rodičovské združenie – členský príspevok

Milí rodičia, na členskej schôdzi Rodičovského združenia bol odhlasovaný členský príspevok 20 Eur na rodinu, ktorý môžete vyplácať na č.ú. SK11 0900 ...

Oznam pre rodičov – stravovanie 2019/2020

Oznam pre rodičov – stravovanie 2019/2020

Poplatky v školskej jedálni a spôsoby ich úhrady Každý stravník je povinný zaplatiť na účet školskej jedálne finančnú zálohu na pokrytie výdavkov v ...

Pozvánka na celoškolské rodičovské združenie

Pozvánka na celoškolské rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2019 o 16.00 hod. v jedálni školy. Rodičovské ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU