Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (platné od 8.2.2021)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (platné od 8.2.2021)

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri (3) po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
(K stiahnutiu tlačiva si kliknite na horeuvedený obrázok.)

Aktuálne oznamy:

Oznam

Oznam

Od 8.3.2021 bude naša škola otvorená v plnom režime – všetky organizačné zložky. Zároveň OTVÁRAME AJ INTERNÁT. Naďalej platí predkladanie Vyhlásenia ...

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte

Oznam pre ubytovaných žiakov v školskom internáte

Riaditeľstvo školy oznamuje, že od 1. marca 2021 zostáva školský internát ZATVORENÝ. Žiaci, ktorí sa nemôžu ubytovať v internáte a nemôžu denne doch ...

Oznam – čestné vyhlásenie v EduPage

Oznam – čestné vyhlásenie v EduPage

Milí rodičia, zamestnanci školy, v prípade skončenia platnosti testu (po 7 dňoch) musia zamestnanec, zákonný zástupca alebo plnoletý žiak podaťé č ...

Oznam o činnosti CŠPP

Oznam o činnosti CŠPP

OZNAM PRE RODIČOV, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV, PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ŠaŠZ Oznamujeme Vám, že naše CŠPP od 8. 2. 2021 naďalej pokračuje v ...

Oznam k otvoreniu našej školy

Oznam k otvoreniu našej školy

Vyučovanie sa začína od 10. 2. 2021 (streda) pre deti MŠ, žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a ŠZŠ, študentov SOŠ a OU.INTERNÁT NEBUDE V PREVÁDZKE!! Žiaci ...

Oznam a informácie o poplatkoch

Oznam a informácie o poplatkoch

Vážení rodičia,od 18. januára 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie v ZŠ, SOŠ a OU. MŠ bude bez dištančného vzdelávania.Prevádzka MŠ a ŠKD nebude.O ...

OZNAM

OZNAM

Od 11. januára 2021 (pondelok) budú všetci žiaci ZŠ, ŠZŠ, SOŠ, OU pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa dištančného rozvrhu platného od 9.12. ...

Vianočné poďakovanie

Vianočné poďakovanie

Vianočné sviatky klopú na dvere a to je čas,kedy aj my, zamestnanciSpojenej školy Pavla Sabadoša internátna v PrešoveVám chceme zaželať ich príjemné ...

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

Od stredy 9.12.2020 sa končí výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole vo všetkých organizačných zložkách z dôvodu šírenia nákazy COVID-19.Žiaci ...

Dr. Klaun – Klauniáda 2020

Dr. Klaun – Klauniáda 2020

Dňa 25. novembra 2020 sa u nás v škole konalo kultúrne predstavenie Klauniáda. Vystupoval Dr. Klaun (Tomáš Plazský z  Košíc). Deťom predviedol pekné ...

Oznam

Oznam

Od stredy 18.11.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v strednej odbornej škole a odbornom učilišti.Zároveň bude obnovená prevádzka internátu. Žiadame ...

INFORMÁCIE PRE RODIČOV 2.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV 2.

Vážení rodičia,nakoľko v týchto dňoch dochádza k rôznym zmenám a úpravám opatrení zo strany vlády a ministerstiev, sme aj my nútení upravovať oznamy ...

INFORMÁCIE PRE RODIČOV – zmena prevádzky školy

INFORMÁCIE PRE RODIČOV – zmena prevádzky školy

Vážení rodičia a zamestnanci,oznamujeme Vám zmenu v prevádzke školy – internát školy bude v prevádzke až od stredy 18. novembra 2020!! Žiaci ...

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

INFORMÁCIE PRE RODIČOV

Vážení rodičia,   v piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020 budú prázdniny, škola bude zatvorená. Na základe rozhodnutia ministra školstvaúč ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU