Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

INFORMÁCIE na nový školský rok 2021-2022

Všetky potrebné dokumenty na jednom mieste...

(Kliknite na obrázok)

Vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 17.mája 2021)

Od pondelka 17.5.2021 je potrebné, aby zákonný zástupca predložil Vyhlásenie o bezinfekčnosti platné od 17.5.2021. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá vyhlásenie znovu.

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-dieťaťa-žiaka-o-bezinefkčnosti

Aktuálne oznamy:

„Podaj ďalej

Milí rodičia a zamestnanci školy! Veľká vďaka od organizátorky a hlavne od neziskovej organizácie Podaj ďalej, že ste sa zapojili do zbierkyý ...

Dotácia na stravu (obedy zadarmo) alebo daňový bonus na dieťa

Dotácia na stravu (obedy zadarmo) alebo daňový bonus na dieťa V školskom roku 2021/22 bude dotácia na stravu poskytovaná len po požiadaní rodičov. ...

Rozlúčka so ŠZŠ

Koniec školského roka 2020/2021 sme si takto spríjemnili so žiakmi z oddelenia ŠZŠ posedením a diskotékou pri príležitosti rozlúčky s našimi ...

Dni Muzikoterapie

Od 1. júna do 15. júna 2021 sa na našej škole uskutočnila akcia „Dni muzikoterapie“. V priebehu dvoch týždňov sa žiaci z výchovných skupín NKS a ŠZŠ ...

Zbierka pre OZ Podaj ďalej

Milí rodičia a zamestnanci školy!Na základe anonymnej ankety na našej EduPage stránke ste niektorí vyjadrili ochotu zapojiť sa do dobrovoľnej ...

Návšteva – školské lesy, Cemjata

Dňa 10. júna 2021 sa žiaci 4.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Renáty Maňkošovej a Mgr. Moniky Čajkovej zúčastnili exkurzie s názvom Spozn ...

Medzinárodný deň detí

Dňa 01.06.2021 sme si všetci na celom svete pripomenuli Medzinárodný deň detí. Deti sa na tento deň vždy veľmi tešia. V ŠKD si každá trieda ...

Návšteva krajského múzea v Prešove

Akcia ŠKD V stredu, 12. mája 2021, navštívili SP žiaci pod vedením vych. M. Humeňanského a Ľ. Juríka Krajské múzeum v Prešove. V piatok, 15. mája ...

Testovanie 9 2021

Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční: 9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, ...

Výtvarná súťaž – ,,Les očami detí“

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Apríl ako mesiac lesov si pripomíname každoročne už od roku 1952. Pozitívne vplýva na zdravie ...

Ku Dňu matiek

Dňa 09. 05. 2021 sme si s úctou a láskou pripomenuli Deň matiek. V ŠKD našej školy sme v priebehucelého týždňa pre naše drahé mamičky ...

Jarná výzdoba v našej škole

Aj keď sa tento rok jar hlási len nesmelo, pod vedením našich učiteľov a vychovávateľov sme vyzdobili chodby školy motívmi jari, mesiaca lesov, Dňa ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU