Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Elektronická prihláška na školský rok 2020-21

Elektronická prihláška na školský rok 2020-21

Aktuálne oznamy:

Rozlúčka deviatakov

Rozlúčka deviatakov

Naši deviataci sa v deň odovzdávania vysvedčení (30.6.) lúčili so školou, so svojimi vychovávateľmi a učiteľmi. Vysvedčenie a darčeky, ktoré ...

Dňa 18.2.2020 sa konala akcia v MŠ NKS a SP – KARNEVAL

Dňa 18.2.2020 sa konala akcia v MŠ NKS a SP – KARNEVAL

Obsah akcie: Deti a učiteľky z MŠ NKS a SP sa v karnevalových maskách stretli v malej jedálni našej školy. Deti privítal šašo ( uč. M. Samseliová a ...

Organizácia vyučovania 30. júna 2020

Organizácia vyučovania 30. júna 2020

Prevádzka MŠ a ŠKD do 16,00 h. Vydávanie vysvedčení triednym učiteľom o 9,00 h. v triede. Výdaj obedov: MŠ, prípravný a 1. ročník o 10,00 h. 2.– 4. ...

Oznámenie o počte voľných miest

Oznámenie o počte voľných miest

Počet obsadených a voľných miest po 1. kole prijímacieho konania   Riaditeľstvo školy oznamuje stav obsadených a voľných miest po 1. kole prij ...

Informácie k ISIC preukazom – “Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021.”

Informácie k ISIC preukazom – “Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021.”

Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si vám zaslať informácie o predĺžení platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta ISIC/EURO<26 pre ...

Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP

Prevádzkový poriadok CŠPP a nové bezpečnostné opatrenia pre klientov navštevujúcich CŠPP

Prevádzkový poriadok CŠPP – PDF dokument Bezpečnostné pokyny pre klientov navštevujúcich CŠPP Vážení klienti, vzhľadom k aktuálnej situácii, ...

Realizácia projektu Nadácie SLSP pokračuje…

Realizácia projektu Nadácie SLSP pokračuje…

Realizácia projektu Nadácie SLSP pokračuje… Vysadili sa už kríky, ovocné a lesné stromy, chodník je už hotový, záhony výmerané. Na budúci týň ...

Projekt “Hravý náučný chodník” z nadácie SLSP sa už realizuje

Projekt “Hravý náučný chodník” z nadácie SLSP sa už realizuje

Aj napriek mimoriadnej situácii sa už začalo s realizáciou projektu “Hravý náučný chodník” OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí ...

Oznámenie pre klientov CŠPP

Oznámenie pre klientov CŠPP

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pracuje vo svojich priestoroch, Hurbanistov 6, Prešov v nasledovnom režime: Každý pracovný deň v čase od ...

Darujte 2% – združenie rodičov

Darujte 2% – združenie rodičov

Milí rodičia,   v mene Združenia rodičov Vás chceme poprosiť o pomoc pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom 2% z daní.    Ak je to vo ...

Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu blízkych Vám prajú Spojená škola Pavla SabadošainternátnaaCentrum špeciálno – pedagogického ...

Informácia ohľadom vyjadrenia sa CŠPP k žiadostiam o asistenta učiteľa pre ZZ žiakov na školský rok 2020/2021.

Informácia ohľadom vyjadrenia sa CŠPP k žiadostiam o asistenta učiteľa pre ZZ žiakov na školský rok 2020/2021.

Prosíme školy, aby sa riadili pokynom MŠ VVaŠ SR pod číslom 2020/9190-2-A-1070, zo dňa 31.3.2020 ...

Námety pre edukačné aktivity

Námety pre edukačné aktivity

Milí rodičia a žiaci, na rôznych webových portáloch v súčasnosti sú zdarma sprístupnené rôzne pracovné listy, úlohy, didaktické testy a edukačné ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU