Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri (3) po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
(K stiahnutiu tlačiva si kliknite na horeuvedený obrázok.)

Aktuálne oznamy:

OZNAM

OZNAM

Od pondelka 26. októbra 2020 budú na mesiac zatvorené všetky školy na Slovensku s výnimkou prvého stupňa základných a špeciálnych základných škôl, ...

Huráá !!!  Projekt „Hravý náučný chodník“

Huráá !!!  Projekt „Hravý náučný chodník“

Huráá !!!  Projekt „Hravý náučný chodník“ podporený Nadáciou SLSP sa nám podarilo úspešne dokončiť. Aj keď mimoriadne opatrenia nám neumožnili ...

Opäť sa hlási VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality show

Opäť sa hlási VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality show

 Opäť sa hlási VŠETKOVEDKO a EXPERT geniality show– súťaž, ktorá dáva Vašim žiakom šancu získať titul Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími ...

Plody zeme v jeseni

Plody zeme v jeseni

Jeseň pani bohatáMária Rázusová-Martáková Jeseň pani bohatá,farbí stromy do zlata,premaľúva celý sad.Zletel vietor šiky-miky,hojdá všetky konáriky ...

Výzva na darovanie kníh

Výzva na darovanie kníh

Milí rodičia a kolegovia,prosíme vás o spoluprácu pri zriaďovaní novej školskej knižnice. Spolupráca spočíva v tom, že nám darujete Vaše prebytočné ...

Oznam riaditeľa školy

STRETNUTIE RODIČOV ŽIAKOV S UČITEĽMI PLÁNOVANÉ V DŇOCH 1. 10. 2020 a 5. 10. 2020 V TRIEDACH SA RUŠÍ.KONZULTÁCIE BUDÚ PREBIEHAŤ ON-LINE ALEBO ...

Matematický klokan 2020 – výsledky

https://matematickyklokan.sk/ Do súťaže matematický klokan sa prihlásili a zapojili aj žiaci našej školy. Boli úspešní a  v galérii si môže pozrieť ...

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku otvárame pre Vás krúžky s rôznym zameraním a hlavne s množstvom zábavy. Niektoré poznáte už z minulých, ...

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY

Organizácia výchovy a vzdelávania na škole Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako tri (3) po ...

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (skrátene ETM).        ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy ...

Organizačné pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021 – 2.9.2020

Organizačné pokyny k otvoreniu šk. roka 2020/2021 – 2.9.2020

  Žiaci ZŠ NKS 1-9 r. prichádzajú do školy do 8:00 hod. hlavným vchodom a odchádzajú do tried. Vykoná sa im dezinfekcia rúk a meranie teploty. Rodi ...

Oznam pre rodičov

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás pre deti/žiakov/študentov, ktorí pokračujú v štúdiu na našej škole priniesť 2. septembra 2020 vypísané tieto doklady: ...

Oznámenie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Oznámenie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, situácia s COVID-19 pretrváva a týka sa to aj Vás, Vašich detí a našej školy. Z toho dôvodu sa menia určité zabehané stereotypy a ...

Informácie pre rodičov

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, ZÁPISNÉ LÍSTKY NA STRAVU doručiť vedúcej školskej jedálne alebo na sekretariát školy do 25. augusta 2020 !!!– vzhľadom na to, ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU