Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Informácie k podávaniu elektronickej prihlášky/žiadosti na školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, 

elektronickú prihlášku/žiadosť  vyplňte dôkladne a bez chýb, nezabudnite na diakritiku. Podávanie prihlášok prebieha do 31.05.2023.

Vytlačenú prihlášku/žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia a osobne doručia na sekretariát školy najneskôr do 2.6.2023 v čase úradných hodín s požadovanými prílohami.

Čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť len ak prihlášku/žiadosť nemôžu podpísať obaja zákonní zástupcovia.

Pre MŠ:

  1. Písomné vyhlásenie - MŠ
  2. Čestné vyhlásenie - MŠ
  3. Rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Pre ZŠ a ŠZŠ:

  1. Písomné vyhlásenie - ZŠ
  2. Čestné vyhlásenie - ZŠ
  3. Vyhlásenie - ZŠ
  4. Rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

K prihláške/žiadosti je potrebné priniesť originály psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostickej správy z CPaP (ak ste ich ešte nedoručili).

Po zaslaní Elektronickej prihlášky/žiadosti dostanete mailovú správu o jej akceptovaní.

To znamená, že prihláška/žiadosť bola spracovaná, nie že dieťa je prijaté. Vaše dieťa bude prijaté až na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Rozhodnutie pre ZŠ bude vydané po 15.06.2023, pre MŠ po 30.06.2023

Elektronickú prihlášku/žiadosť vyplňte TU

Otvorenie elektronického prihlásenia bude 15.mája 2023, stránka bude dostupná do 31.mája 2023.

Informácie: riaditeľ 0903 754 411

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Výlet za motýľmi

Dňa 25.5. sa žiaci 2.A, 2.B, 2.C, 1.C a Pr.A zúčastnili poznávacieho výletu v botanickej záhrade v Košiciach s expozíciou živých cudzokrajných...

Výmenný pobyt v meste Val-Mez (Valašské Meziříčí)

Žiaci našej školy sa od 23.5. do 26.5.2023 zúčastnili výmenného pobytu vo Val-Mezi (Valašské Meziříčí). Hneď po príchode sme absolvovali prechádzku po...

Vystúpenie žiakov

Dňa 18.5.2023 žiaci našej školy, ktorí sa zúčastnili vystúpenia ZUČ v Bratislave predviedli vystúpenie v telocvični pre ostatných žiakov. Vystúpenie...

Priateľský futbalový zápas

Vo štvrtok 25. mája 2023 sa naši sluchovo postihnutí žiaci stretli s rovesníkmi zo Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove. Naše ihrisko nebolo...

Vyhodnotenie literárnej sútaže „Cestou ku knihe“

Predmetová komisia Slovenského jazyka (učitelia Slovenského jazyka), pri príležitosti mesiaca knihy vyhlásila súťaž „Cestou ku Knihe“...

Deň matiek – MŠ

Tradične druhá májová nedeľa patrí mamičkám. Tento sviatok – Deň matiek sme oslávili 15 mája.  Deti z jednotlivých tried srdečne privítali...

Projekt Kozmo…

Zaskočí Vás pri každodennej práci situácia, kedy sa dieťa, ktoré poznáme, správa neprimerane alebo agresívne? Ohrozuje iné deti alebo seba?...

Predstavenie v divadle Viola

V stredu 10.5.2023 si deti z MŠ pozreli v divadle Viola predstavenie Kráska a zviera. Spolu s hercami sa plavili po mori, prechádzali tajomným zámkom...

29. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2023)

Od 4.-7. mája 2023 sa naši  žiaci zúčastnili v Bratislave 29.ročníka Festivalu záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím...

Výstava „Recyklované umenie“

Od 21.apríla 2023 do 9.mája 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila akcia – výstava prác našich detí na tému „Recyklované...

Gaňov literárny Prešov

Dňa 24.4.2023 v priestoroch Spojenej školy Matice Slovenskej v Prešove zazneli krásne recitácie detí a žiakov ŠZŠ v Krajskej súťažnej prehliadke...

Oznámenie k výtvarnej súťaži SVET OKOLO NÁS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám doposiaľ nedalo poverenie ani nepridelilo finančné prostriedky na realizáciu...

Dr. Klaun: Adyno – Klaunovanie s bublinami

Dňa 18.apríla 2023 o 14.15  hodine sa v telocvični našej školy konalo predstavenie Dr. Klaun. Pre naše deti to bol ďalší skvelý zážitok v  podaní...

Aktualizačné vzdelávanie, súbor prednášok o deťoch s PAS

V dňoch 11. a 12. apríla 2023 prebehlo na našej škole aktualizačné vzdelávanie koncipované ako súbor prednášok pod názvom „Môžeme pomôcť detom s...

No post found

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU