Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Informácie pre školský rok 2022/23

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Dotácia na stravu od 1.mája 2023

Vážení rodičia, s účinnosťou od 01. 05. 2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, ...

Testovanie T9

Aj tento rok prebehlo na našej škole T9, naši deviataci si cez tento test overili svoje vedomosti a predviedli, ako ich vedia využiť. Veríme, že ...

Karneval v MŠ

V pondelok 20.2. 2023 sa v jedálni školy stretli princezné, lienky, včielky, strašiaci, piráti aj draci, aby  sa spoločne zabavili na škôlkarskom ...

Finančný príspevok z nadácie SPP

Finančný príspevok 800,- € z nadácie SPP z grantového programu SPPravme to sme využili na zakúpenie športových pomôcok pre žiakov so sluchovým ...

Návšteva knižnice P. O. HVIEZDOSLAVA a spoznávanie 3D tlače

O tom, že vyučovanie informatiky nemusí byť len v škole sa 21.februára 2023 presvedčili žiaci tried 4.A, 5.S, 7.S a 8.S. Na hodine informatiky sme ...

Karneval v ŠKD

Aj tento rok sa žiaci v ŠKD spoločne zabavili vo svojich obľúbených maskách na karnevale v školskej telocvični. Zostrih fotiek z 16. februára 2023 si ...

Detská karnevalová párty v školskom internáte

K neodmysliteľným ľudovým zvykom a tradíciám Fašiangov patrí karnevalová zábava s maskami. V internáte našej školy sme mali v stredu 15. februára 2023 ...

Účasť žiakov 3.B na pilotnom projekte FAB LAB v Krajskej knižnici

Dňa 13.2.2023 sa trieda 3.B zúčastnila pilotného projektu FAB LAB v Krajskej knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove. Na prvom stretnutí sa žiaci učili ...

Ďakujeme – Slovenskô ako maľované

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zbierať hlasy za nákupy v LIDLI a nebolo vás málo (56 606 hlasov). 20 000 eur z výhry sme použili na 10 ...

Slávnostná akadémia – ŠKD

Najkrajším sviatkom v roku sú pre mnohých z nás Vianoce. Avšak v tomto školskom roku sa bohužiaľ vzhľadom k vysokej chorobnosti detí nepodarilo ...

Slávnostná akadémia – MŠ

Nezabudnuteľné chvíle prežili deti z MŠ s ich najbližšími na slávnostnej akadémii v ktorej sa predstavili spolu s pani učiteľkami nacvičeným ...

Sponzorský dar

V pondelok 23. januára 2023 darovalo občianske združenie DeafStudio našej škole interaktívnu stavebnicu LEGO Boost a Apple iPad. Chceli by sme sa im ...

Zahlasujte sa za oba projekty v OD TESCO (Vukov) a v TESCO hypermarkete – Košická ul. v Prešove

MMilí rodičia, kolegovia, žiaci! Ako Spojená škola Pavla Sabadoša internátna sme postúpili do hlasovania na športovo zameraný projekt ( florbalové ...

Z rozprávky do rozprávky

Akcia sa uskutočnila 19.1.2023. Rozprávka na dobrú noc je pohladením na konci dňa. Vstupná brána do snov. Prostredníctvom rozprávok sa deti učia, berú ...

No post found

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU