V dňoch 21. – 24.5.2024 sa v ŠKD uskutočnila akcia Poznaj svoje mesto.

Cieľom tejto akcie bolo lepšie spoznať mesto, v ktorom je naša škola, a jeho historické pamiatky.

V jednotlivých oddeleniach prebiehali rôzne aktivity: žiaci nakreslili mesto Prešov, modelovali, lepili alebo vyfarbili si erb mesta, vytvorili informačnú koláž, v knihách filmoch a prezentáciách si pozreli staré fotografie porovnali ich so súčasnou podobou v meste. Niektorí si urobili vychádzku na zaujímavé miesta, zaspievali si pieseň o Prešove, zahrali pexeso, vyrobili makety pamiatok, podkovy aj koňa ako neoddeliteľného symbolu mesta Prešov.

Veríme, že sa žiaci  dozvedeli niečo nové z histórie aj súčasnosti mesta Prešov, a niektoré miesta ich zaujali natoľko, že ich opätovne navštívia.

Foto: https://drive.google.com/drive/folders/1f4ZvEcwhJAvHeI0cA0fMPmgyxccmOHH0?usp=sharing

Poznaj svoje mesto