Po úspešnej reprezentácii našej školy na festivale Záujmovej umeleckej činnosti v Bratislave pod záštitou Vladimíra Kulíška v dňoch 3. – 6. mája, sme mohli svoje vystúpenia prezentovať aj pred našimi spolužiakmi.
Pochválili sme sa folklórnym vystúpením, pantomímou, country tancom aj ocenenými fotografiami a výtvarnými prácami a cenami z Bratislavy.
Od vedenia školy sme prijali ocenenia, diplomy a čestné uznania a odmenou nám samozrejme bol aj dlhý potlesk našich spolužiakov.
Fotky:
Prezentácia programu z festivalu Záujmovej umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím
Tagy: