Cieľom krízovej intervencie je podchytiť akútny stav človeka a minimalizovať intenzitu krízovej udalosti a jej dopad na kvalitu človeka.

Na kurze, ktorý sa konal v dňoch 13. – 15.  mája v Prešove naša školská psychologička získala potrebné zručnosti pri zvládaní metód a techník krízovej intervencie. Súčasťou kurzu boli aj praktické ukážky a príklady z praxe, napríklad ako stabilizovať a vytvoriť bezpečné prostredie pre človeka zasiahnutého udalosťou.

Školská psychologička absolvovala kurz krízovej intervencie