Púť nepočujúcich do Levoče

Dňa 23. mája 2024 sa žiaci, učitelia a rodičia z našej školy zúčastnili púte nepočujúcich do Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči. Púť sa začala stretnutím so žiakmi, rodičmi a učiteľmi zo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej v Levoči. Po stretnutí sa účastníci  presunuli do mesta, kde sa občerstvili. Celkovo sa  zúčastnilo vyše 70 ľudí, ktorí pricestovali dvoma autobusmi.

Svätú omšu v posunkovom jazyku celebroval otec Róbert Colotka, jeden z mála kňazov na Slovensku, ktorí ovládajú posunkový jazyk. V kázni sa otec Róbert venoval, ako inak, Ježišovi.

Táto púť bola opäť krásnym a obohacujúcim zážitkom pre všetkých zúčastnených. Umožnila im stretnúť sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, posilniť si vieru a spoznať nové miesta.

Chceli by sme sa poďakovať Združeniu rodičov, ktoré prispelo na cestu sumou 200 eur. Vďaka tejto finančnej pomoci sa púte mohlo zúčastniť viac ľudí.

Púť nepočujúcich do Levoče je už tradičným podujatím, ktoré sa koná, ak to okolnosti dovoľujú, skoro každý rok. Už teraz sa tešíme sa na jej ďalší ročník , ktorý nám opäť umožní prežiť hlboké duchovné chvíle a utužiť vzájomné spoločenstvo.

Fotky:

Výlet do Levoče / Google Photos

Púť nepočujúcich do Levoče