Tieto nové interaktívne tabule nám už pár týždňov slúžia. Zakúpené sú ďalšie modely interaktívnych tabúľ, ktoré budú namontované na budúci týždeň a veríme, že pomôžu sprístupňovať nové poznatky našim žiakom.

Nové interaktívne tabule