V stredu 13.6.2023 nás v rámci jedného z končiacich projektov KEGA navštívili jeho hlavní autori z TU KOŠICE. Na projekte spolupracuje aj naša škola. Poskytujeme informácie o vzdelávaní našich žiakov a tieto informácie využívajú na univerzite pri tvorbe programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V minulosti boli naši žiaci v Košiciach na návšteve vo virtuálnej „jaskyni.“ Tento krát zavítala „VR jaskyňa“ k nám už natrvalo. TU zapožičala našej škole okuliare pre virtuálnu realitu a železnú ohradu. Naši žiaci si to hneď s nadšením odskúšali.

Virtuálna realita z Košíc na našej škole
Tagy: