Jakubko Hovančík sa zúčastnil v celokrajskej kreatívnej súťaži “ S VĎAKOU NAŠIM MAMÁM“ pod vedením p. učiteľky Ivany Bebkovej z triedy MŠ C, ktorá sa konala v na Spojenej škole v Kežmarku, kde bola jeho výtvarná práca ocenená.

Výtvarná súťaž – S vďakou našim mamám / Google Photos
Výtvarná súťaž – „S vďakou našim mamám“