ŠvP navštívilo  28 detí 6 pedagogických zamestnancov.

Škola v prírode v materskej škole  je úžasným spôsobom, ako  deťom priblížiť prírodu a podporiť ich záujem o životné prostredie. Deti mali príležitosť objavovať prírodu priamo, čo  posilnilo ich zmysel pre pozorovanie, objavovanie a učenie sa. Aktivity vonku podporovali ich pohyb a fyzickú aktivitu, čo je dôležité pre celkové ich zdravie. Posilnili rôzne zručnosti detí, ako je orientácia v teréne, práca v tíme a kreatívne myslenie. Čas strávený v prírode mal  pozitívny vplyv na duševné zdravie detí, pomáhal im relaxovať a zmierniť stres. Deti sa  učili o rastlinách, zvieratách, ekosystémoch a mnohých ďalších témach prostredníctvom priamych skúseností.

Počasie sme mali rôznorodé, ale nás to neodradilo a hľadali sme tajomstvá prírody. Počúvali zvuky, sledovali zvieratká a pokúsili sa spoznať nové rastlinky. Nie stále sme prišli čisté ale nám to neprekážalo.

Veľa sme športovali, tancovali a riešili úlohy v pracovných zošitoch. Spoznali sme nových kamarátov a za dobré správanie sme boli ocenení žetónmi, za ktoré sme si potom mohli niečo v obchodíku kúpiť.

Tešíme sa znovu na ďalšie zážitky.

Fotky:

https://photos.app.goo.gl/qqL5X8QSFBVU9xVV8

Škola v prírode (MŠ)