Bývalý riaditeľ školy, pán Vladimír Kohut s manželkou, bývalou učiteľkou Máriou Kyselou prišli 25. apríla na návštevu našej školy.

Po prehliadke školy sa uskutočnilo stretnutie so zamestnancami školy, na ktorom si pán riaditeľ zaspomínal na svoje pôsobenie.

Milá návšteva bývalého pána riaditeľa
Tagy: