Škola v prírode (MŠ)

Škola v prírode (MŠ)

ŠvP navštívilo  28 detí 6 pedagogických zamestnancov. Škola v prírode v materskej škole  je úžasným spôsobom, ako  deťom priblížiť prírodu a podporiť ich záujem o životné prostredie. Deti mali príležitosť objavovať prírodu priamo, čo  posilnilo ich zmysel pre pozorovanie, objavovanie