Dňa 29. 04. 2024 sa na našej škole konala akcia, ktorá spojila pedagogickú snahu o osvetu s tvorivou energiou detí. Cieľom celej akcie bolo nielen zvýrazniť význam recyklácie odpadu pre ochranu našej planéty, ale aj podporiť tvorivé schopnosti detí a ich schopnosť vidieť potenciál v bežných odpadových materiáloch.

Na začiatku dňa sme sa v každej triede zaoberali dôležitosťou recyklácie odpadu a jej dopadom na život na Zemi. Diskusie medzi vychovávateľmi a žiakmi viedli k pochopeniu, že aj malé kroky každodenného recyklovania môžu mať veľký vplyv na životné prostredie.

Samotná tvorba recyklovaného umenia prebehla pod odborným dohľadom vychovávateľov, ktorí podporovali deti v objavovaní ich tvorivých schopností a nápadov. Žiaci ŠKD spojili svoje sily a vytvorili jedinečné diela z rôznych odpadových materiálov ako kartón, polystyrén, fólie, sklo a plastové obaly. S radosťou a nadšením farbili, lepili a strihali, pričom vytvorili pôsobivé obrazy prírody, zvierat, dopravných prostriedkov a mnoho ďalších.

Výsledky ich práce môžme obdivovať na chodbe pri vstupe do školy, kde sú vystavené ich nádherné výtvory. Každé dielo nesie v sebe posolstvo o dôležitosti ochrany životného prostredia a kreatívneho využitia aj bežných odpadových materiálov.

Pre malých umelcov bola pripravená sladká odmena, ako ocenenie za ich kreatívnu činnosť. Táto skvelá akcia nielenže ukázala, že recyklovanie môže byť zábavné, ale aj  to , že deti majú obrovský potenciál meniť svet svojou tvorivosťou a záujmom o životné prostredie.

Recyklované umenie očami detí tak nielenže splnilo svoj cieľ v zvýraznení potreby recyklácie, ale aj v podpore tvorivosti a myslenia zručností  u našich najmladších. Je to príklad toho, ako aj malé gestá môžu mať veľký dopad na budúcnosť nášho planéty.

Zodpovední: Mgr. Uličná Danka, Mgr. Bučko Lukáš

fot

Fotky: https://photos.app.goo.gl/Gcb1a7dtAZdzfXTY8

Recyklované umenie v ŠKD