Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) uskutočňuje povinné celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy, do ktorého sa zapoja aj žiaci tried 9.A, 9.B a 9.S našej školy. Testovanie sa uskutoční dňa 20. marca 2024, testy budú zo Slovenského jazyka a Matematiky.
Viac informácií nájdete na stránke www. nucem.sk v časti Žiaci s UP, alebo u koordinátorky testovania Mgr. Jany Hlubovičovej.
Našim deviatakom prajeme veľa úspechov!

Testovanie deviatakov
Tagy: