Vo štvrtok 14. decembra v čase od 10,00 do 13,00 hod. sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí.

Naša poskytuje vzdelávanie žiakom so zdravotným znevýhodnením.
Sme stredná odborná škola internátna, predovšetkým pre žiakov so sluchovým postihnutím ale aj s inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

  • so sluchovým postihnutím
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • s poruchami učenia
  • s poruchami sústredenia
  • so zdravotnými problémami
  • s pervazívnymi poruchami
  • so sociálne znevýhodneného prostredia

Ponuka vzdelávania na školský rok 2024/2025 je zverejnená tu:  https://spojenaskola.info/ponuka-vzdelavania/sos-2024_25/

Ak máte záujem zúčastniť sa tejto akcie, kontaktujte zástupkyňu riaditeľa Mgr. Ivetu Pavlovskú

Č.t. 051/77 113 60

Deň otvorených dverí na SOŠ polytechnickej