Pri príležitosti Mesiaca lesov sme v areáli školy vysadili 25 ihličnatých stromčekov a prispeli tak k zelenšiemu prostrediu, ktoré využívame vo voľnom čase. Spolu so žiakmi sme pri tom diskutovali o význame, dôležitosti a vplyve stromov i celého lesa na život človeka.

Foto: TU

Nové stromčeky v areáli školy
Tagy: