Spoločnosť AfB, ktorá sa zaoberá zhodnocovaním a ďalším využitím výpočtovej techniky pre ľudí so zdravotným postihnutím a pre ľudí v núdzi nám v spolupráci s firmou T – Systems darovala 18 kusov repasovaných notebookov.

Naši žiaci sa aj vďaka tomuto daru budú môcť kvalitnejšie vzdelávať. Veríme, že darované notebooky poslúžia na vyučovaní všeobecných aj odbornejších predmetov.

Za váš dar ďakujeme a notebooky už čoskoro použijeme vo vyučovacom procese.

Foto: TU

Darované počítače
Tagy: