Ponožkový október je tu!

Prešiel rok a naša škola je znova pripravená podporiť výzvu OZ Podaj ďalej.
Zbierame nové, nepoužité ponožky pre ľudí v núdzi.
Vhodiť ich môžete do krabice na vrátnici.
Ďakujeme za podporu.

Zodpovedný: PaedDr. Renáta Maňkošová
Jana Králová

Ponožkový október je tu!