Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Elektronická prihláška


Elektronické prihlášky bude možné podávať na stránke školy od 23. do 31. mája 2022. Elektronickú prihlášku môžu vyplniť rodičia toho dieťaťa, u ktorého bola ukončená diagnostika v CŠPP, t.j. psychologické aj špeciálno-pedagogické vyšetrenie.
Dokumenty k prihláškam:
Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie MŠ
Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie ZŠ
Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie MŠ
Príloha č.2 - Čestné vyhlásenie ZŠ

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU