Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Informácie pre školský rok 2022/23

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Slávnostná akadémia – ŠKD

Najkrajším sviatkom v roku sú pre mnohých z nás Vianoce. Avšak v tomto školskom roku sa bohužiaľ vzhľadom k vysokej chorobnosti detí nepodarilo ...

Slávnostná akadémia – MŠ

Nezabudnuteľné chvíle prežili deti z MŠ s ich najbližšími na slávnostnej akadémii v ktorej sa predstavili spolu s pani učiteľkami nacvičeným ...

Sponzorský dar

V pondelok 23. januára 2023 darovalo občianske združenie DeafStudio našej škole interaktívnu stavebnicu LEGO Boost a Apple iPad. Chceli by sme sa im ...

Zahlasujte sa za oba projekty v OD TESCO (Vukov) a v TESCO hypermarkete – Košická ul. v Prešove

MMilí rodičia, kolegovia, žiaci! Ako Spojená škola Pavla Sabadoša internátna sme postúpili do hlasovania na športovo zameraný projekt ( florbalové ...

Z rozprávky do rozprávky

Akcia sa uskutočnila 19.1.2023. Rozprávka na dobrú noc je pohladením na konci dňa. Vstupná brána do snov. Prostredníctvom rozprávok sa deti učia, berú ...

Oznam o zmene činnosti CŠPP

OZNAM o zmene činnosti CŠPP Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmene v súvislosti s ďalšou činnosťou CŠPP, ktorá sa deje v súčinnosti s ...

„Šťastný je ten, kto pochopil, že šťastie spočíva v snahe robiť šťastnými iných“

POĎAKOVANIE Pán Marián Kovaľ navštívil našu školu s nevšedným darom. Daroval nám stolové kalendáre „Modlitby v posunkovom jazyku“, ktorého je autorom. ...

„Vy rozhodujete, my pomáhame“

OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí sa v hlasovaní v 11. edícií grantového programu Nadačného fondu Tesco „Vy rozhodujete, my ...

KORČULIARSKY VÝCVIK V MŠ

V polovici decembra sa deti Materskej školy a prípravného ročníka zúčastnili KORČULIARSKEHO VÝCVIKU. Cieľom tejto pohybovej aktivity bolo naučiť deti ...

Štedrovečerná večera

Tradičná spoločná Štedrá večera, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku sa konala v našej bohato a krásne ...

Mikuláš v škole

6. decembra všetkým deťom od samého rána žiarili očká radosťou. Všetci sme očakávali príchod Mikuláša. Áno, prišiel s čertom aj s anjelom. V každej ...

Bezplatný generátor fotografií na študentský preukaz

Študenti našej školy majú možnosť bezplatne využiť generátor fotografií na študentský preukaz. Bezplatný editor fotografií umožňuje vyhotoviť potrebnú ...

Určenie výšky príspevku na stravovanie (od.1. 1. 2023)

URČENIE VÝŠKY PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE Riaditeľ školy URČUJE s účinnosťou od 01.01.2023 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí a ...

No post found

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Našu stránku neustále zlepšujeme. Jedálny lístok od teraz nájdete v hornej časti našej stránky v záložke Stravovanie

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU