Vážení rodičia,
z dôvodu aktualizácie údajov k dotácií na stravu od 01.09.2024 /obedy zadarmo pre deti a žiakov/ je potrebné vypísať žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKU – platí od 01.09.2024. – tlačivo je k dispozícií na vrátnici školy a na Edupage.

NÁVRATKU JE POTREBNÉ VYPLNIŤ DO 27.06.2024!!!
Odovzdať na sekretariát školy alebo vedúcej školskej jedálne.

V Prešove, dňa 13.06.2024
vedenie školy

Prílohy:

Navratka

Zápisný lístok na šk.rok 2024-2025

Oznam – žiadosť o dotáciu na stravu