Aj tento rok 6.decembra k nám do materskej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom. S nádielkou snehu a ľadu a dobrou náladou. Deti  s nadšením čakali na Mikuláš. V očiach detí sme videli radosť, ale aj  strach, ktorý rýchlo pominul. Mikuláš obdaroval všetky deti sladkými balíčkami. Deti sa mu poďakovali peknou básničkou, pesničkou. Ďakujeme Mikuláš za návštevu a tešíme sa na teba aj o rok.

Veľké poďakovanie patrí aj združeniu rodičov školy, ktorý prispeli na nákup sladkých balíčkov v sume 1000 €. Ďakujeme

Mikuláš v MŠ / Google Photos
Mikuláš v MŠ