Žiaci 9.A navštívili DOD viacerých stredných škôl. Získali prehľad o jednotlivých študijných aj učebných odboroch, videli triedy, dielne, pracoviská určené na odbornú prax. Potvrdilo sa nám, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Fotky: DOD SOŠ služieb, Košická ul. Prešov

Fotky: DOD SOŠ gastronómie a služieb, SDH, Prešov

Fotka: DOD ŠOŠ technická, Volgogradská, Prešov

DOD stredných odborných škôl