Október – v tomto mesiaci si každý rok pripomíname Mesiac úcty k starším. Dajme si otázku: „Ctiť a vážiť si starších ľudí stačí len tento mesiac?“ Nie, malo by to byť stále a vychádzať od srdca. 23.11.2023 naši žiaci z ľudovo-tanečného krúžku a žiaci z krúžku Laláčik navštívili zariadenie pre seniorov Náruč na ulici Veselej v Prešove, aby potešili a priniesli radosť seniorom do ich srdiečok. Takto prežitá spoločná radosť zasiahne viac srdce človeka, pretože radosť z rozdávania dobra je stále tým najkrajším a najhodnotnejším prejavom lásky a úcty.

https://photos.app.goo.gl/HSkiSpmYoKq65nwm9

Vystúpenie v ZPS Náruč