Projekt KROKUS

Medzinárodný projekt Krokus realizuje írska nadácia pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeum židovskej kultúry. 

Cieľom projektu Krokus (Šafran) je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sa sadia cibuľky žltých krokusov. 

Prečo krokusy? 

Lebo kvitnú skoro na jar. Medzinárodný deň obetí holokaustu si pripomíname 27. januára a v marci 1942 odišli prvé transporty zo Slovenska do Oswienčimu.

Prečo žlté?

Lebo symbolizujú šesťcipú Dávidovu hviezdu, ktorú museli nosiť Židia počas 2. svetovej vojny.

Týmto projektom si chceme pripomenúť nielen pamiatku detí, ale chceme upozorniť žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, farby pleti, či inej odlišnosti, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. 

Dňa 9. novembra si niektorí žiaci našej školy ( 7.A, 8.A, 9.S ) pripomenuli Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu zapojením sa do projektuKrokus a posadili drobné cibuľky žltého šafranu. 

Veríme, že na jar pekne vykvitnú a na budúci rok sa k ním pridajú ďalší žiaci a pietne miesto rozšírime.

Krokus / Google Photos

Projekt Krokus
Tagy: