Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom, žiakom, ktorí sa zapojili do akcie na pomoc ľuďom v núdzi. Aj vďaka vám im v zime bude teplejšie. Vyzbieralo sa 90 ks ponožiek, ktoré sme odovzdali OZ Podaj ďalej. Akciu v škole zorganizovali PaedDr. Renáta Maňkošová, Jana Králová a spoločne s deťmi z 2.A triedy ich 7.11.2023 odniesli občianskemu združeniu. V prostredí OZ Podaj ďalej sa žiaci dozvedeli, prečo je dôležité ľuďom v núdzi pomáhať a ako ešte ináč im môžeme pomôcť. Ešte raz ďakujeme!
PaedDr. Renáta Maňkošová
Jana Králová

Ponožkový október 2023 / Google Photos
Ponožkový október je za nami