Pri príležitosti sviatku – Dňa materských škôl na Slovensku sa v materskej škole dňa 6 a 7.11.2023 uskutočnilo stretnutie rodičov a ich detí na akcii:

„Deň otvorených dverí“.

Pani učiteľky pripravili tvorivé dielne a aktivity do ktorých sa všetci aktívne zapojili. Rodičia mali možnosť priamo pozorovať svoje dieťa, jeho adaptáciu aj komunikáciu s ostatnými deťmi.

 

Ďakujeme rodičom za účasť a akúkoľvek pomoc našej materskej škole.

Plagát:

Fotky:

MŠ A

DOD 2023 – MŠ A / Google Photos

MŠ B

DOD 2023 – MŠ B / Google Photos

MŠ C

DOD 2023 – MŠ C / Google Photos

MŠ D

DOD 2023 – MŠ D / Google Photos
Deň otvorených dverí v MŠ